THEORETISCHE BASIS

Transactionele analyse

Transactionele Analyse (TA) gaat over communicatie en persoonlijkheid vanuit de gedachte dat ieder mens waardevol is en van betekenis. Wat mij bijzonder aanspreekt zijn de uitgangspunten ‘ik OK-jij OK’ en dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor haar/zijn eigen leer- en ontwikkelproces. En dat iedereen kan denken en kan veranderen. Deze positieve uitgangspunten maakt het werken met mensen, teams en organisaties zo boeiend; het samen vorm en inhoud geven aan veranderprocessen. TA geeft mij tools in handen om communicatie en gedrag van mensen, tussen mensen onderling in teams en organisaties te begrijpen. Het geeft me kennis, inzicht en vaardigheden om mee te werken in de dagelijks praktijk. Simpele concepten die ingewikkelde (samenwerkings-)perikelen soms zo eenvoudig beet kunnen pakken. De Drama-driehoek van Steve Karpman, bij velen wel bekend, is hier een voorbeeld van.

Oplossingsgericht werken

Ook deze methodiek gaat, net als de TA, uit de empowerment gedachte en een positieve veranderingsbenadering. Het heeft zowel betrekking op het vergroten van de autonomie als op het (individuele) gevoel van kracht (competentie). Het biedt mij vooral een praktische uitwerking van een methodische manier van vragen stellen waarmee de eigen krachten van de ander (teams, organisaties) versterkt worden vanuit het uitgangspunt doen wat werkt. Er is aandacht voor de probleemanalyse vanuit aandacht voor wat het probleem is en hoe je er last van hebt. Bekende vragen zijn bijvoorbeeld de schaalvragen, de wonder vraag en het eerdere succesvraag.

Professionele leergemeenschappen

Een professionele leergemeenschap verwijst naar het permanente samen leren, delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van professionals. Ook hier weer gaat het over het veranderen van een samenwerkingscultuur waarbij alle betrokkenen samenwerken en leren om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Kernelementen hebben betrekking op het creëren van een professionele cultuur, die zich richt op gedeelde normen en waarden. Waarbij leiderschap is gericht op het begeleiden, ondersteunen en faciliteren van samen leren, vanuit een ondersteunende organisatiestructuur. Werkvormen die samenwerkend leren bevorderen, zoals allerlei coöperatieve werkvormen, gebruik ik veel in mijn bijeenkomsten en trainingen.