ETHIEK

De Ethische principes van de Europese Associatie van Transactionele Analyse zijn mij zeer dierbaar. Hierbij stel ik mezelf steeds de vraag; hoe kan ik een ‘waarden-volle’ bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van mensen, teams en organisaties.

  • Respect – ik zal mijn uiterste best doen om de ander zo goed mogelijk te bergrijpen en te ondersteunen vanuit respect voor de ander als individu met zijn eigen percepties, kenmerken en kwaliteiten.
  • Empowerment – mijn motto ‘bewegen door verbinden’ is erop gericht de ander meer in zijn/haar kracht te zetten, de autonomie te vergroten.
  • Bescherming – het bieden van een veilige omgeving, is iets wat ik erg belangrijk vind. Bescherming komt ook tot uitdrukking in het samen opstellen van een goed samenwerkingscontract.
  • Verantwoordelijkheid – ik neem de verantwoordelijkheid voor het creëren van omstandigheden waarin mensen kunnen leren zelf (nog meer) verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leer- en ontwikkelproces.
  • Betrokkenheid in de relatie – ik maak verbinding met de ander, op zowel inhoud als op relationeel niveau. En ga zorgvuldig met de leef- en werk-wereld van de ander om.

Ook verbind ik mij aan de ethische gedragscode van de NOBTRA
https://nobtra.nl/opdrachtgevers/ethische-gedragscode