PRIVACYVERKLARING

MIEKHEHENKAMP.NL

Ik neem de bescherming van jouw privé-informatie serieus en ga zorgvuldig om met je gegevens. Wat kun je van mij verwachten met betrekking tot je privacy?

Gebruik van uw gegevens

U heeft de mogelijkheid om gegevens achter te laten. Bijvoorbeeld om u in te schrijven voor een training of om een opdracht aan mij te geven of een andere dienst aan te vragen.

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer u een contact,- of een inschrijfformulier invult, wordt gevraagd gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen gegevens die u zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Naam
Bedrijfsnaam
Adres
Mailadres
Telefoonnummer
Factuuradres
Opleiding
Gewenste traningsdata
Gegevens over een vraag of opdracht.

Waarvoor gebruik ik uw gegevens?

Om antwoord te kunnen geven op vragen of om u te kunnen bellen of mailen.
Om u te informeren over wijzigingen van producten of diensten
Om de aanmelding voor een training in orde te kunnen maken.
Om te kunnen mailen, zoals toegestaan volgens de wet.
Voor het maken van offertes.
Voor het versturen van trainingsinformatie.
Voor facturatie en administratie.
Voor wettelijke administratieve verplichtingen rondom boekhouding en belastingaangiften.

Mijn contactgegevens zijn

Miek Hehenkamp
8614 AX OUDEGA
06 20255214
miek@miekhehenkamp.nl
https://www.miekhehenkamp.nl

Bewaren van uw gegevens

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Schrijft u zich uit van mijn eventuele mailinglist dan stop ik direct met het versturen van mailings aan uw mailadres. De gegevens die u invult op een aanvraagformulier worden na beantwoording van uw vraag verwijderd, tenzij u bij mij een product of dienst afneemt of inschrijft voor een training. Dan gebruik ik uw gegevens in mijn administratie. Deze
administratie bewaar ik tenminste 7 jaar, omdat dat verplicht is voor ondernemingen in verband met belastingen.

Persoonsgegevens delen met derden

Ik gebruik uw gegevens nooit voor verkoop aan derden of commerciële doeleinden met externe partijen. Wel kan ik jouw gegevens doorgeven als dat nodig is voor levering van producten of diensten of om bijvoorbeeld een trainingscertificaat te verkrijgen van een derde partij. Ook om aan wettelijke verplichtingen te voldoen ten aanzien van mijn administratie en boekhouding leg ik uw gegevens vast. Zo maak ik bijvoorbeeld gebruik van een boekhouder en een accountant met een boekhoudkundig programma waarin betalingsgegevens worden verwerken. Ik verstrek uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze externe partijen leg ik vast in een overeenkomst dat uw gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt en dat ze worden verwijderd als ze niet meer nodig zijn. Zo zijn uw gegevens ook veilig bij deze voor mij, noodzakelijke externe partijen.

Cookies en analyse

Ik maak, zoals vrijwel elke website, gebruik van alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Het gaat om kleine tekstbestandjes die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door mijn website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw  internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Wilt u uw gegevens inzien, wijzigen of geen mails van mij ontvangen, stuur dan een mailtje naar mij of gebruik het contactformulier. De gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kan ik niet laten verwijderen.

Heeft u een klacht?
Als u het idee heeft dat uw gegevens niet veilig bij mij zijn of er verkeerd mee wordt omgegaan, neem dan contact met me op. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons